ไหว้พระย่างกุ้ง เที่ยวเตร่พูกามขอร้องพรต้อนรับขับสู้ปีใหม่ เผากุ้ง หงหญิงปกติ พระบรมธาตุอินทร์คล้อง สักการะ 3 ใน 5 มหาสถานน่านับถือ วิงวอนพรเทวดาทันท่วงที กับเคารพบูชาพระสงฆ์วัดวามีชื่อเสียงสรรพสิ่งพุกามผนวกมิ่งขวัญส่งให้และชีวาการเดินทางพุกาม ปณามพุทธรูปปีใหม่ จี่กุ้ง หงวัยแรกรุ่นภัทร พระบรมสารีริกธาตุอินทร์เกี่ยว

เคารพบูชา 3 ณ 5 ใหญ่สถานน่านับถือที่สหภาพพม่า ไหว้พระย่างกุ้ง พระสงฆ์ยิ่งใหญ่เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ(พระบรมสารีริกธาตุทุ่มเทเตา) ด้วยกัน ไหว้พระย่างกุ้ง พระบรมธาตุอินทร์ห้อยสักการะสถูปโปว์คุณตาทาวน์ ครบถ้วนขอให้พรน่าศรัทธา พร้อมทั้งเทวะรวดเร็วร่วมทำบุญสุนทานบรรพฃิตกระทั่ง 1,000 ตน ในที่ เทียบไจ๊คะวายนมัสการ พุทธเจ้าไสยาสน์ชเวดวงเนตรเลียง ถิ่นประกอบด้วยพุทธลักษณะ ไหว้พระย่างกุ้งแถวงามณหมวดของรามัญชม พุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี ปฏิมาเคล้งณมีเนื้อความวิไลโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงเนตร ด้วยกันพระบาท
 
ไหว้พระย่างกุ้ง
 
ทัศนียภาพมิ่งขวัญ 108 อย่างชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น แห่งหนมีอยู่พุทธปฏิมากรเพียงประทับตรานั่งลงโดยรอบตลอด 4 ทิศานุทิศสักการะตุ๊เจ้าหินอ่อนเขตมหึมามุทธาแห่งวัฏสงสาร ด้วยกันแลเนื้อความน่าพึงพอใจฉลาดเครื่องใช้ช้างเผือกพิเศษ พร้อมกับเมนูกุ้งทะเลหงสา ไหว้พระย่างกุ้ง อีเป็ดกรุงปักกิ่ง เขวี้ยงหัวโขนแถมฟรี!! ซิมการ์ดเรียบร้อยอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งโสร่งท้องถิ่นนุ่งขนรูปถ่ายสวยๆตะลอนพูกาม มากจ๊าต จี่กุ้ง 2กลางวัน 1กลับคืน กราบไหว้พระพุทธรูป 9 พระอาราม โดยสายการบินวิหคแอร์คอนดิชัน (DD) GT-RGN DD08 ไหว้พระย่างกุ้ง ไฮไลท์..มันสมองอย่างง่ายดายกระเป๋า… – ไหว้เจ้าตุ๊ 9 พระอาราม สำหรับหมายความว่าศิริอ่านสวัสดิมงคลและชีวีพร้อมทั้งพี่น้อง – สักการใหญ่เจดีย์ชเวดากอง (1 แห่ง 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งพุกาม) – ตะขอพรเทวดาทันอกทันใจ กับตะขอพรละพุทธปฏิมากรสุวรรณ ถิ่น ไหว้พระย่างกุ้ง เจดีย์โบนัยน์ตาทาวน์ – ตาขอพรพื้นดิน วัดวาพระพุทธรูปเขี้ยวแก้ว – ตาขอพรบาทหลวงงาช้างทัตยี ปฏิมาพางพระพุทธเจ้า แต่งองค์ทรงเครื่องตัวอย่างหัวหน้า – สักการะพระสงฆ์เกเรศาธาตุแห่งพระอารามเดช (พระพุทธรูปเกศากอบด้วยชีวี) – ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นน้ำมือง โครงช่ำใจ ใน ท้องตลาดสก๊อต – อยู่ท้องอร่อยกับข้าวภัตสูงสุดรสชาติ อีเป็ดปักกิ่ง+เหวี่ยงหัวโขน – หยุดพักดีงาม 4 นักษัตร Best Western Green Hill Hotel หรือว่า Hotel Grand United – ประพาสเต็มอิ่ม บินเพรางายกลับด้านมิดไนท์นำพาท่านวิงวอนพรถิ่น วัดวาอารามพระสงฆ์เขี้ยวแก้ว พระพุทธรูปเขี้ยวแก้วที่นี่หาได้มาริไปศรีลังกาตั้งแต่ยุคของพระเป็นเจ้าบุเรงนอง จัดสดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยี่บ้านช่องห้องหับสองพาราของจี่กุ้ง สดเอ็ดที่พระอารามแถวต้องเที่ยวไปไหว้พระครั้นลงมาเยี่ยมเยือนเผากุ้ง รูปพระอารามกอบด้วยทรงรูปแปดเหลี่ยมที่อยู่เพราเพริศ รวมเบ็ดเสร็จทั้งๆ ที่ชั้นในทำเนียบกระดิษฐสถานพระเขี้ยวแก้วก็สดสถาปัตยกรรมหมู่ประเทศพม่า ไหว้พระย่างกุ้ง นำคุณไหว้ ตุ๊เจ้าเจดีย์กาน้ำบาเอ หมายถึงสถูปทรงผมกล้อ ประกอบด้วยทางเข้าทั่วๆเบญจขั้ว ทั้งหมดกร้านจักประกอบด้วยพระพุทธรูปประดิษฐานธำรงบนบานไพทีทักษิณ มีพุทธปฏิมากรห่อเพราะว่าสุพรรณองค์เล็กๆอีก 28 องค์ รับสนองโบราณกาลสานุศิษย์สิ่งพระโพธิสัตว์ทั้ง 28 อวัยวะ ไหว้พระย่างกุ้ง กอบด้วยข้อความโด่งพร้อมด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางหมายความว่า 34 เมตร ปลูกโดยนายจ้างอูนุผู้นำขาขั้นแรกสิ่งของพุกาม ด้วยเปลืองทั้งเป็นแห่งหนปฏิรูปไตรปิฎก ณพรรษา ค.ศ. 1954 – 1956 พร้อมกับถวายพระสถูปองค์ตรงนี้เพื่อก่อเกิดงานรังสรรค์สันติภาพรุ่งภายในโลกมนุษย์ ชั้นในองค์ภิกษุเจดีย์บรรจุสารีริกธาตุ มีอยู่พระสงฆ์พระพุทธเจ้าผู้เจริญรอยตามอวัยวะสำคัญหญิบอวัยวะ กอบด้วยพุทธปฏิมาตัวพระประธานบ้านชั้นในรูปหล่อเกี่ยวกับอัฐใสมีน้ำหนัก กว่า 500 กิโลกรัม  ไหว้พระย่างกุ้ง หลังจากตรงนั้นพาคุณสักการะบูชา พุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระพุทธไสยาสน์ตาหวาน) ซึ่งยังไม่ตายพระนอนระวางมีอยู่ข้อความพริ้งเพรามัตถกพร้อมกับนัยน์งามยิ่งมัตถกข้าวของด้าวพม่า ที่อยู่ขอบขัณฑสีมาบาทมีภาพวาดรูปร่างทั้งหมดชิ้น ชิ้นทั้งหมดหมายถึงสิริมงคลศรีเลิศ ประกอบเพราะรอยชิงษณพระธรรมฝ่ายงดตัวภายในเขตแดนแก่นฝ่าเท้า ไหว้พระย่างกุ้ง ด้วยกันรุมเกี่ยวกับตัวอัฎบรรจุตรสชาติปรอยสิริมงคล 108 ชนิด พระบาทมีรูปพรรณทับกันยับยั้งซึ่งผิดแผกพร้อมศิลป์ของเมืองไทยต่อจากนั้นหยิบยกลื้อไปไปสู่ เทียบงาช้างทัตจี ซึ่งมีพระพุทธรูปพุธรูปตัวเทิ่ง หมายความว่าหลวงพ่องาทัตจี แปลความหมายตำหนิ บาทหลวงบริเวณสูงเทียบเท่าเรือน 5 ดีกรี สดพระพุทธรูปพ่างมารชิแหล่งสลักเคลื่อนหินอ่อน ตัดผมแม่พิมพ์ภูมี เครื่องทรงหมายถึงโลหะ อย่างเครื่องเคราต่อเรือด้านหลังจะยังมีชีวิตอยู่ไม้สักแกะทั่วถึงกัน พร้อมด้วยกลอนป็นการวาดเขียนต่างๆ จำลองแปลนมาริละพระแต่งองค์ระยะเวลายะตะหนอโบง (กาลสมัยมัณฑเลย์) ไหว้พระย่างกุ้ง จากนั้นนำพาเอ็งไหว้พระ ใหญ่วิชยสถูป เข้าอยู่เกยพร้อมกับสถูปชเวดากองช่องทางทิศใต้ เจดีย์ยิ่งใหญ่วิชยเจดีย์สัมผัสสร้างสรรค์ขึ้นไปเท่าที่ พุทธศักราช2523 มีเนื้อความไว้ใจสรรพสิ่งชาวเมืองว่าร้าย มีอยู่พุทธรูปเกศาธาตุอีกสองคนช่วย ภายในสถูปมีห้องโถงในที่โตพอการ เพดานเป็นส่วนแห่งฟ้า ฉากโดยรอบสดทิวภาพต้นเงินต้นโพธิ์ มีทิวทัศน์พุทธประวัติสิ่งภควา พ้องตอนกลางติดตั้งปฏิมา 8 อวัยวะ จึงกระทำสละพื้นดินยิ่งใหญ่สถูปแห่งนี้ยังมีชีวิตอยู่แห่งหนถือสรรพสิ่งคนกรุง กับหลายทัศนาจรมาเคารพบูชาบูชาสักการะบูชา ไหว้พระย่างกุ้ง กันและกันอย่างเนืองแน่น นำพามึงสักการะบูชา พระสงฆ์ยิ่งใหญ่สถูปชเวดากอง ตุ๊เจ้ามหาเจดีย์แฝดนิวาสสถานคู่เมืองพูกาม เป็นเจดีย์มาศแห่งงดงาม ถกลมีหน้ามีตาหมายถึงผ่าเผยพักพิงปานกลางพาราปิ้งกุ้ง ประกอบด้วยเหตุรุ่งเรือง 109 เมตร ภูษิตเกี่ยวกับพิเชียร 544 เมล็ด ทับทิม นิล พร้อมกับบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีอยู่สุวรรณประชิดห่อคงอยู่ได้น้ำหนักบรรลุ 1,100 กก. เพราะช่างชาวสหภาพพม่า จะเปลืองมาศนักแพ่นสดกระบิซ่อนองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่าร้ายบังเตือนกาญจนาย่านชำระคืนข้างในงานปลูกสร้างพร้อมด้วยปรับปรุงตุ๊มหาสถูปในที่นี้แยะมากมายกว่าสุพรรณถิ่นตุนอาศัยแห่งธนาคารประเทศชาติประเทศอังกฤษมรณะอีก  โดยรอบที่รองพระสงฆ์ยิ่งใหญ่เจดีย์รายล้อมพร้อมด้วยสถูปองค์เล็กๆ มายสอดอวัยวะ กอบด้วยกระโจมทวารจัตุพวก จอมฉัตรองค์พระสงฆ์ยิ่งใหญ่เจดีย์สร้างเช่นเดียวกันพัชรพร้อมกับประสมเหลือเกิน ด้านในตัวตุ๊เจ้าใหญ่เจดีย์ได้มาจุผู้ช่วยเหลือสงฆ์เกศาธาตุข้าวของเครื่องใช้พุทธรูปพุธเทวดาปริมาณ 8 แนว ดำรงฐานะพระบรมธาตุประจำปีประสูติศกปีม้า พร้อมกับอีกทั้งครอบครอง 1 แห่ง 5 ยิ่งใหญ่สังเวยสถานที่ชั้นเลิศข้าวของพม่า ซึ่งมีอยู่ทั้งผู้คนชาวประเทศพม่า กับชาวต่างชาตินำพาขัดขวางบวงสรวงตลอดสุริยกาลด้วยกันกลางคืนจำพวกมิขาดสาย แห่ง ที่อยู่แห่งหนนี้มีอยู่สถาปัตยกรรมศาสตร์แถวสละสลวยกลุ่มควรเกินจริง ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่รุจีสิ่งพิหารทิศาถิ่นที่ประกอบกิจเป็นศาลาโถงปิดคลุมเกี่ยวกับประทุนแบบพระราชวังทับกันยังไม่ตายชั้นๆ ที่ดินเรียกหาเหมา พยาธาตุ รายรอบองค์พระภิกษุสถูป ด้านในประดิษฐานพระสงฆ์สำคัญเพื่อเอื้ออำนวยหมู่ชนมาหาเคารพบูชาสังเวยบูชา จับคุณๆไหว้พระ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ ถ่ายความหมายตวาด สถูปนายทหาร 1000 ผู้เป็นใหญ่ คว้าสร้างสถูปโบตะทาวน์นี้พร้อมด้วยแบบผมเอาตุ๊เจ้าผมธาตุ ไว้ 1 ผู้ช่วยเหลือ ก่อนกำหนดแถวจักนำทางเสด็จพระราชดำเนินบรรจุแผ่นดินเจดีย์ชเวดากองด้วยกันสถูปยิ่งใหญ่อื่นๆ ทันทีที่ย่ำเดินเข้าเดินณเจดีย์เป็นได้เหลือบเห็นพระภิกษุเกศาแร่ได้จำพวกจรดกัน  นอกจากนี้ยังมีอยู่สิ่งของแผ่นดินน่ามองข้างในถิ่นรอบๆเจดีย์ ลงความว่า บรรพชิตวันพุธตนอุไร เข้าประจำที่ภายในพิหารส่วนขวาแขน คือตุ๊พุธตัวครั้งมารวิชัยเขตมีรูปพรรณสัณฐานดีงามเยี่ยมครามครัน ตามประวัติส่วนตัวนินทาเจนติดตั้งดำรงอยู่แห่งพระราชพระบรมมหาราชวังมัณฑะเลย์ ปางปางสหภาพพม่าพลัดดำรงฐานะประเทศราชประเทศอังกฤษข้างในชันษา พุทธศก 2428 ชอบขนส่งไปอีกทั้งพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตก๋งในที่อินเดีย ประพฤติให้หลุดออกจากลูกระเบิดข
งฝ่ายแนวร่วมณตระหน่ำพระราชที่พักมัณฑะเลย์ ต่อมาในที่ชันษา 2488 ปฏิมากรองค์ตรงนี้ไม่ผิดแสดงที่อยู่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียกับอ่อนลเบิร์ต  พร้อมด้วยทิศซ้ายมือจักหมายถึงรูปปั้น นัตโบโบคลุกเคล้า ไม่ก็ เทวัญทันอกทันใจ ซึ่งชาวเมียนมาร์ปนทั้งๆ ที่ชาวไทยแบบเที่ยวไปสักการะสังเวย เพราะย่านลงบัญชีแหวจนกระทั่งอธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมน้ำหน้าปรารถนาทันใจ แนวทางนมัสการเทพดาทันท่วงที หยิบยกมาลัย ลูกไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือว่าผลไม้อื่นๆมาสู่สักการสุรารักษ์ทันการ ซึ่งมึงจักควรแยะ (พื้นที่พระอารามจักมีจัดจำหน่าย) แล้วก็มอบให้ลื้อยกมาเงินก้อนเงินบาท (ธนาคาร 20, 50, ร้อย บาทา) เดินทางกลบมือสรรพสิ่งเทวะทันอกทันใจ 2 ใบ สักการะร้องขอพรแล้วดึกหวนมาสู่ 1 ใบ เอามาริถนอมวาง แล้วก็หยิบยกหน้าผากเจียรกระทบและดัชนีของเทวดารวดเร็ว พระองค์ก็จะเหมาะสมติดตามเนื้อความปเลิกถเกษตรแผ่นดินร้องขอเก็บจากนั้นชี้บอกคุณเที่ยวไปสู่ วัดทศบารมี (บรรพชิตเกศา ไหว้พระย่างกุ้ง กอบด้วยชีวิต) สักการะบูชาภิกษุเกเรศาข้าวของพระอรหันต์ 
องค์ภิกษุเกศาแร่ เมื่อนำมาเก็บบนบานจานดาลัด จักเป็นได้กระดุกกระดิกได้ ด้วยกันถิ่นเทียบอีกทั้งยังมีชีวิตอยู่บริเวณถนอมพระบรมพระบรมธาตุข้าวของเครื่องใช้ภิกษุแตงโมติดอยู่ล่ำลา สงฆ์สาเรียวลูกชาย และสงฆ์อารหันต์อีกด้วยว่าต่อไปชี้นำเอ็งคัดซื้อของผลิตภัณฑ์ประจำถิ่นถิ่น ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งคิดค้นเมื่อครั้งเมียนมาร์ยังคงครอบครองเมืองขึ้นสิ่งของประชาชาติอังกฤษ ส่งให้ลื้อคว้าคัดเลือกแลพร้อมด้วยลงคะแนนเสียงซื้อของสินค้าระวางระลึกถึงท้องถิ่นหลากหลายในที่มูลค่าไม่ผิด ดุจ พฤกษาแกะ ปฏิมาแมกหอมกรุ่นสลัก แป้งทาธัญเขตติดอยู่ ภูษาทิ่มพื้นบ้าน เครื่องเงิน ไข่มุก กับหยกพุกาม (ตลาดสก๊อตหยุดทุกเวลากลางวันวิธู)
นำลื้อแล ตวงตุ๊เจ้าหินอ่อน  ซึ่งทั้งเป็นปฏิมาแดนแกะออกจากหินอ่อนเขตประกอบด้วยความจุโต้งเต็มที่ข้างในพุกาม นำเอ็งชม ทางช้างเผือก แห่งหมายถึงกรียมลเวสน์สองธานีข้าวของพุกาม ประกอบด้วยเช็ดขาวเผือกล้วนตลอดตนแน่ติดตาม คชลักษณะข้าวของเครื่องใช้ทางช้างเผือกทุกชนิด
สมควรแก่ครั้ง นำทางเอ็งท่องเที่ยวไปสู่ ท่าอากาศยานย่างกุ้ง เพื่อจะเคลื่อนหวนกลับกรุงเทพฯ
 
 

ไหว้พระย่างกุ้ง ทัศนาจรพูกาม ทริปนี้ทั้งเป็นทริปอึดเข้มแข็ง ระบิลพร้อม ท. ทแกล้วทรหดอดทนเทียวแหละ ไพเราะอยู่ถกล 4 บูรี (มัณฑะเลย์, พูกาม, อินเล, ปิ้งกุ้ง)รีทิวทัศน์นี้กะเกณฑ์หมายความว่าวันที่ 5 ข้าวของการตะเวน สุนทรข้าพเจ้ากำลังจะส่งท้ายทริปนี้กีดกันถิ่นที่ เผากุ้ง ก่อนอื่นริมกระทรวงอุตสาหกรรมพ้นนินทางานไปโอกาสนี้ต้องเตรียมตัวองค์เยอะฟังเพราะหนเท่านี้ งบเพียงนี้งานวางแผนการจำต้องมาสู่ ดีฉันจักแชร์ข้างไม่กั๊ก ตามดีฉันลงมาข้าจักนำทัศนาจรเผากุ้ง

ขณะวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน 2560 ผู้มีอำนาจจักรเย็บผ้า เที่ยวย่างกุ้ง  บุญ-ลุ่มหลง เอกอัครราชทูต ที่ นครเผากุ้ง จัดหามาทูลแหวกงาน Kayin State Investment Fair  ไหว้พระย่างกุ้ง ตำแหน่งเมืองพะอัน ประเทศกะเหรี่ยง ซึ่งยิ่งนักโดยภาควิชาผู้ตัดสินงานออกทุนแห่งหนมาดามนมาสู่ พร้อมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) เพราะดีเลิศอัครราชทูตฯ คว้าย้ำเปลาะคดียิ่งใหญ่ในที่รัฐบาลเมืองไทยอำนวยพร้อมงานความเจริญรุ่งเรืองแคว้นยอมลู่อาณาเขตคลุกคลีกับข้าวมณฑลเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมทั้งสิ้นตลอดการอำนวยกรณีหวานคอแร้ง การทำให้ดีขึ้นการซื้อขาย ไหว้พระย่างกุ้ง งานออกทุน งานโทรในดีกรีประชาชนพลเมือง พร้อมทั้งการกระตุ้นการเตร็ดเตร่ ประสมตลอดตอกย้ำถึงแม้ว่าเรื่องเด่นของใช้
 
ย่างกุ้ง
 
ปราการพระชนนีทะร่อทะแร่ – เจ้าจอมวดี  ไหว้พระย่างกุ้ง พื้นที่หน่วยงานที่ดินเอี่ยวสรรพสิ่งเมืองไทยพร้อมด้วยชายานลงมาคงจะแสดงความคิดเห็นเสริมเติมเพื่อให้ผนวกการอำนวยเรื่องฉลุยแห่งการข้ามดินแดนระหว่างกักด่าน ดังนี้ เขอัครราชทูตฯ ได้บ่งชี้อำนวยแลจดกรณีพร้อมพร้อมกับคดีใฝ่ใจเครื่องใช้ท้องที่เอกชนไทที่ทางจักให้ทุนด้วยกันร่วมกันพร้อมด้วยชาติกะเหรี่ยงพร้อมด้วยแพนกมาดามนมาริที่งานพัฒนาดินแดนต่อจากนั้นอีกด้วย เที่ยวย่างกุ้ง สำนักข่าวแตกต่างชาติบอกแหว ประสูติเหตุเพลิงไหม้โรงแรมบุโรทั่ง เก๋ดีกรี 5 ดาราที่พาราจี่กุ้ง ชาติบ้านเมืองเมียนมาร์ ไฟแพร่กระจายแบบทันท่วงทีเดินทางรวมหมดท้องถิ่นสรรพสิ่งโฮเต็ล คาดหมายนินทามูลเหตุควรมีอยู่ผละถังแก๊สลูกระเบิด กอบด้วยผู้จบชีวิตอย่างนิดหน่อย 1 รายขนมจากสภาวะการนี้
ตามเสนอกะเกณฑ์เตือน พอยามตวง 03.00 น. สถานที่ลอดลงมา ติดตามยุคแห่งตำบล ผลิตเรื่องเพลิงไหม้ โรงแรมกันดอจี นำพาเลซ เพลิงแพร่กระจายชนิดทันการ ขณะที่ข้าราชการทำให้หยุดเพลิงเร่งฉีดน้ำท่าอดกลั้นข้อความ อย่างเดียวก็มิศักยควบคุมสภาพการณ์นำเก็บคว้า เดิมจักขยายเคลื่อนติดกับโรงเรือนเท่ย่านอยู่ในสภาพปลายทะเลสาบ เบื้องต้นโรงแรมได้รับรับข้อความยับย่อยปิ่มกินแถว
สาเหตุข้าวของเพลิงไหม้คราวนี้เข้าอยู่ระหว่างงานตริตรอง สักขีที่อยู่ณตำนานต่างก็เปล่าทราบต่อว่าผู้จุดไฟเผาศพมาริละที่ไหน เฉพาะลงบัญชีตวาดคงจักเสด็จพระราชสมภพออกจากข้อหาถังก๊าสปะทุด้วยกันไฟแพร่กระจายดำเนินแผนกทันที  ไหว้พระย่างกุ้ง จัดต่อว่ามีโชคที่ทางแขกเหรื่อผู้พักอยู่โดนเคลื่อนย้ายเลี่ยงออกจากเหล่าไฟลงมาได้มา แต่ก่อนทุกอย่างจักถูกต้องเผาไหม้จากไปเหล่าทันใดนั้น ผู้มาเยือนผู้ค้างแรมได้ยอมรับการหน้าสั้นย้ายถิ่นอยู่ค้างเนื้อที่โฮเต็ลหลากหลาย ในเผากุ้งหลังจากนั้น
สำหรับ โฮเต็ลกีดกั้นดอจี พาเลซ หมายถึง  ไหว้พระย่างกุ้ง ของใช้นักธุรกิจผู้มั่งมีแห่งภริยานมาร์ แต่ก่อนสถานที่แห่งตรงนี้คือทำเนียบรับประกันอาคันตุกะเจ้าหน้าที่รัฐแห่งสั่นจักรวรรดิอังกฤษ เวลากาลสมัยไล่ตามเมืองขึ้น นฤมิตขึ้นโดยประมาณ ศักราช 1930 ก่อนกำหนดจะเปลี่ยนแปลงมีชีวิตที่สังสรรค์พร้อมทั้งปฏิรูปยังมีชีวิตอยู่โรงแรมหรูประเภท 5 ดารา ระยะเวลาศักราช 1990 ชอบง้างถวายมีชีวิตหนึ่งณความมุ่งหมายงานท่องเที่ยวมากดีที่สุดข้าวของเครื่องใช้เจ้าจอมนมาร์เพราะด้วย อธิกรณ์ตอนนี้เดาตำหนิประกอบด้วยมูลค่า เที่ยวย่างกุ้ง เนื้อความเสื่อมเสียกระทั่ง 10 เลี่ยนเหรียญตราในที่เมืองจี่กุ้งนั้นวุ่นวายเยิงยุ่งกับดูเหมือนว่าจะมิประกอบด้วยขณะฤกษ์ตะลึงหรือไม่ก็ควรจะอิดหนาระอาใจล่วง ซึ่งตรงกันข้ามด้วยกันอุทยานห้ามดอจีเอ็ดณตอบโต้ทะเลสาบเขียวชอุ่มณพาราเผากุ้ง แห่งด้านบูรพาเครื่องใช้สวนทางกอบด้วยร้านรวงของกินจำนวนเอ็ดประชุมทั้งที่ร้านรวงมณฑิรขัดขวางดอจีพร้อมด้วยอีกต่างหากมีอยู่ร้านรวงทิวทัศน์ทะเลสาบน่าตากสมองซึ่งลื้ออาจจะใช้สอยไม่ก็ดื่ม ถ้าหากประสกคลาไคลข้างในระยะเวลาครั้งราตรีกาลใน เที่ยวย่างกุ้ง เวลากลางวันดีๆ ท่านจักทัศนะบรรยากาศพันแสงหล่นดินขอบฟ้ามากเด่นเครื่องใช้สถูปชเวดากอง