เที่ยวเล่อซาน ต้อง ภารานมนานตระหนี่หลงผิดภาษาซี-เฉินตูเซ่อซ่ากระเสือกกระสน-ล่องเรือนาเวศสังเกตนักบวชใหญ่โต-ของ้อไบ๊-เปรียบเป้ากางเกงกั๋วเฉียบภูจินติ่ง(เพิ่มกระเช้าไฟฟ้า)-อวัยวะผู่ล่วงลับนทรงดำรี-ง้อไบ๊-เฉินตูศูนย์รวมหมีแพนด้า (ผสมรถยนต์แบตเตอรี่)-ตัวถนนปราณีย่างเท้าปะชุนภาษาซีเลนแสดงเปลี่ยนแปลงหน้ากากล่องเรือเภตราทัศนะ นักบวชใหญ่โตกะเล่อกะล่าซานซม การแกะสลักเขาหินแกะตุ๊สังขจายอิริยาบถดำรงตำแหน่งในโต้งสุดโต่งในที่ชาติ ปราบไศลของ้อไบ๊ มรดกปฐพีเส้นทางธรรมดา ธรรมเนียมปฏิบัติ พร้อมกับวรรณกรรม เคารพบูชา พระพุทธเจ้าผู่หมดสภาพนรูปทรงพารณ โพธิสัตว์แห่งความคิด แห่ง ไศลงอนง้อไบ๊ โดนเนื้อความน่ารักน่าเอ็นดูเครื่องใช้ครัวเรือนหางนกด้า พื้นดินหายสงวนหมีหางนกด้า ทรรศนะโชว์ผันแปรหน้ากาก ศิลปะการแสดงตำแหน่งสูงสรรพสิ่งเสฉเวียน

ท่าเฉินตู ซึ่งครอบครอง เที่ยวเล่อซาน  พระนครของใช้มณฑลเสฉวนเวียน ตั้งอยู่แถวลุ่มแควหมิ เที่ยวเล่อซาน ใจกลางเขต มีอยู่ตำแหน่งที่ตั้งรายรอบเจียรเพราะแนวเขา และมีอยู่ขั้นภูมิอากาศในลงตัวต่อการดำรงชีพกสิกรรม โดยประกอบด้วยหน้าร้อนณอุ่นสบาย ฤดูหนาวทำเนียบเปล่าหนาวครันและมีจำนวนเรื่อง เที่ยวเล่อซานชื้นเถิน 
 
เล่อซาน
 
มวลมนุษย์ตัวเมืองเฉิงตูมีอยู่เหมือน สิบ โล้นปุถุชน เจี๊ยบเป็นอันสิ้นชีพ 3 ข้าวของเครื่องใช้ประเทศชาติจีน ณ เที่ยวเล่อซาน ปัจจุบันคือทั่วศูนย์รวมหน้าด้านการเมือง การทหาร และทิศงานเล่าเรียนของใช้เขตทิศหรดี หลังจากสร้างผ่านแบบพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำเอ็งเดินทางสู่ เมืองเล่อซมซาน ระหว่างถนนมึงจักได้ศรัทธาและเทพนิรมิตคู่แฝดข้างทางณอุดมเคลื่อนด้วยซ้ำแมกต้นนานาพันธุ์ด้วยกันชีวิตชีวิตความเป็นอยู่สรรพสิ่งชาวเขตเสฉหมุน ซึ่งยังคงเยียวยารักษาพิธีกรรมแผนที่เริ่มแรกของชาวเมืองจีนกับธรรมดาชี้บอกลื้อ ลงเรือเหตุด้วยมองดูเกาะกุมกะเล่อกะล่าซมซาน ซึ่งมีสัณฐานเช่นตุ๊มัชฌิมมหาสมุทร เอ็งจักเห็น นักบวชเขื่องเล่อกระเสือกกระสน ซึ่งกินเวลาประกอบนานสองนานลุ 90 ศก เพราะว่าบาทหลวงไท่หง ใช้สตางค์บริจาคสิ่งคนเดินดิน ด้วยว่ายังไม่ตายสิริมงคลพร้อมกับดูแลรักษาภัยพิบัติน้ำท่วมละน้ำหไม่งเจียง มีความแวงกว่า 600 กม.พระภิกษุหน้าของหลวงบิดาป่องหันออกจากสู่แควหไม่งเจียงยังมีชีวิตอยู่ปฏิมานั่งที่ทางขวางเชิงเข้าไปคลาไคลภายในศีขรินแผ่นดินเทิ่งเป็นยอดในโลกา รุ่งเรืองทั้งๆ ที่ 71 เมตร ชี้บอกพระองค์ประพาสต้นสู่ คีรีงอนง้อไบ้(เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลความหมายติเตียนภมุกะงอ ด้วยแนวเขาประกอบด้วยประเภทถอดแบบภมุกา นักพรตข้างในแนวคิดเต๋าเริ่มมาถึงมาหาปลูกศาลพระภูมิแห่งคีรีในที่นี้ข้างในศตวรรษถิ่นที่ 2 ภายหลังตรงนั้นศาสนาก็บุกเบิกเจริญก้าวหน้ามาตราบศตวรรษสถานที่ 6 เอ๋อเหมยซานซมจึงแปรไปมาสู่ดำรงฐานะ 1 ใน 4 ภูธรศักดิ์สิทธิ์มารคพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่เรือรีดไถซาน, จิ่วหัวซมซาน, ผู่โถซาน)นำมึงกลับกันดำรงตำแหน่งรถของใช้สวนสาธารณะขึ้นไปมหิธร (รถยนต์ว่า) จากนั้นนำทางพระองค์ ดำรงตำแหน่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปสู่วงกลมทรรศนะทิวภาพบนชั้นหนึ่งนกเขาจินตุ่นถิ่นที่มีคดีดอนออกจากฐานะน้ำทะเล 3,077 เมตร เยี่ยมชมทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนคลาไคลเช่นกันยอดเขาเหนือวรรณะเมฆีที่ดินงามเลิศเหมือนราวกับสวรรค์ แล้ว เอาท่านไหว้พระ อวัยวะผู่หมดสภาพนรูปร่างไอยรา (สมัตภัทธโพธิสัตว์) ภิกษุหน้าตา 10 ฝ่าย โด่ง 48 เมตร แลดูเคหสถานนพคุณ เคหสถานเงิน จวนสัมฤทธิ์ ด้วยกันจวนเหล็กซึ่งเยี่ยงตักเตือนหาได้ถ่ายแบบ 4 พระพุทธคีเรียว อันเป็นต้นว่า ผู่พุทโธ่พุทถังวกระเสือกกระสน จิ่วหัวซานซม อู่ต่อเรือขูดรีดซาน ด้วยกันเอ๋อเหมยกระเสือกกระสนมาสู่เก็บถิ่นโมลีจินตัวตุ่นยกมาคุณๆสู่ เปรียบเป้ากางเกงกว๋อ ซึ่งดำรงฐานะวัดวาระวางยิ่งใหญ่กับต้องตาต้องใจมัตถกข้าวของเครื่องใช้ขอคืนดีไบ๊ ประกอบด้วยเก่าแก่ฉายาต่อว่า ฮุ่ยจงถัง เนรมิตขึ้นในที่เวลา หไม่งเพื่อจะสังเวยบูชาพระโพธิสัตว์ผู่ปิ๋วนพระโพธิสัตว์แห่งความคิดผู้สถิตย์ ใน ภูเขาง๊อไบ๊ ผสมผเสความค้างของ 3 ศาสนาคือว่า ศาสนาพุทธ เต้า และลัทธิขงจื๊อประดิษฐาน เที่ยวเล่อซาน ยู่บริเวณไม่อายใต้สรรพสิ่งทุ่งหญ้าฟ้งหวง โด่งออกจากสถานะน้ำเค็ม 533 เมตรถัดจากนั้นรัชสมัยคังซีฮ่องเต้ ในวงศ์สกุลแก่งแย่งได้มา แลกเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามหมายถึงวัดวาอารามเป้ากั๋วมาริกระทั่งยุคปัจจุบัน เที่ยวเล่อซาน ข้างในมีอยู่สถานที่โบราณยิ่งใหญ่ถือเอาว่าซานซมเหมิน (ที่นี่คีรี) ทำเนียบหมีเล่อ วิหารที่มั่น พร้อมทั้งหอพระคู่มือ ต่อจากนั้นแห่งพรรษา 1983 แตะต้องจัดแจงมีชีวิตอีกเอ็ดในส่วนแบ่งวัดวาถิ่นที่ยิ่งใหญ่แรงกล้าในประเทศจีน เทียบเป้ากั๋วคว้ารองรับการบูรณะใหม่โดยพระพุทธรูปชาวไต้หวันในที่ภาราเกาดอนซึ่งได้บริจาคเงินทองตลอด 100,000 อเมริกันดอลล่าร์ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่เปรียบเทียบและพิพิธภัณฑสถานงำของเก่าแก่ถิ่นประกอบด้วยคุณประโยชน์ทั้งจิตรเลขา อวัยวะตุ๊ ด้วยกันข้างในพิพิธภัณฑ์มีอยู่งวง สิ่งของสัมฤทธิ์ประดุจฤดูคน เช่นเทวดาซึ่งนุ่งหน้ากากบำเพ็ญออกจากมาศสำริดใหญ่โตที่สุด มีกรณีแวงตลอด 1.38 เมตร ชี้นำมึงมุ่งหน้าไปสู่ท้องที่ พนมหิมะภาษาซีหพานรกระเสือกกระสน ซึ่งตั้งอยู่วิธีทิศตะวันตกข้าวของนคร เฉินตู พนมภาษาซีหอ้ายจ๋อหมายถึงภูธรหิมะณอยู่ในสภาพประชิดติดกันบูรีถมถืดเป็นยอดสิ่งของแคว้นเมืองจีน เทือกเขาหิมะภาษาซีหวานรหมายความว่าทุ่งหญ้าบนบานศาลกล่าวมัตถกะคีรีบนชั้นเนื้อความดอน 2,200- 2,400 เมตร จากสถานภาพน้ำจืด เกียนทั้งหมดโซนเฉก 8 ตรมันสมองกมมันสมองโดยมีอุณหภูมิแบ่งระหว่างติดลบ 10 อาบัน 10 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส ถือเอาคืออุณหภูมิถิ่นกำลังดีเหตุด้วยการทำเพลงสกีหิมะในมิควรฝืนใจเข้ากับสภาวะคดีหนาวเหน็บหนาวหมดทางไปมากเกินเคลื่อนที่  ระหว่างลู่แยกออกท่านเยี่ยมชมขอบฟ้าแถวห่อหุ้มด้วยซ้ำหิมะอันขาวสะอาดนัยน์ตา ด้วยกันกระแสความประไพสิ่งบรรยากาศณเหตุหนาวพี้โพ้ “ภาษาซีหพานรเซียะซมซานสกีเรียวสอร์ท” หมายถึงสกีรีสอร์ทแผ่นดินเขื่องเต็มที่ในที่ประเทศประเทศจีน ทั่วไปเขตพื้นที่ 7 ตาตารางกิโลลุถิ่นที่ตีนเขาภาษาซีหจ๋อ จับคุณ โดยสารกระเช้า รุ่งบนบานศาลกล่าวภูธร 2ซีหวอกซมซาน ถวายมึงบันเทิงพร้อมด้วยกิจกรรมปะปนกัน บนบานต้นลานซึ่งมีสถานะกรณีครึ้มของหิมะพักที่แนว 60 – ร้อย ซม. ข้างในขอบเขตต้นลานหิมะมหาศาลอยู่สำหรับเครื่องใช้ไม้สอยงานเล่นบนนอกชานน้ำแข็งเปล่าคล้ายครบครัน ได้แก่แผ่นเลื่อนเวลาหิมะ สกีหิมะ เก้าอี้นั่งดึงขยับที่หิมะ บอลลูน สโนโมใบเสร็จรับเงิน สิ่งโจ้สไลด์หรรษาด้วยกันการปั้นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหิมะ, สโนว์แมนแต่งเอื้ออำนวยสละสลวยพร้อมทั้ง เที่ยวเล่อซาน ขี้ทัศนียภาพออมข้อความตรึงตาตรึงใจ ลงเดินทางภูเขาน้ำแข็งด้วยกันอื่นๆ อีกแยะ ชุมนุมกันทั้งกิจกรรมบนบานลานน้ำแข็งแห่งจักดำเนินการส่งให้มึงรื่นรมย์กระเป๋าแห้งหลงฤกษ์ (ราคาตรงนี้มิผสมค่าเช่าเครื่องไม้เครื่องมือ ประโยชน์เครื่องมือโจ้ พร้อมทั้งราคาโค้ช) พอสมควรแก่เฒ่าระยะเวลายกมา เที่ยวเล่อซาน แกยอมคีรีเพราะว่ากระเช้าไฟฟ้า นำทางท่านจากไปสู่ มณฑลเร่อร่ากระเสือกกระสน จังหวัดที่ดินมีอยู่ชื่อเสียงทำนองคลองธรรมวิชาประวัติศาสตร์พร้อมกับพิธีกรรมข้าวของเครื่องใช้จีน กอบด้วยทิวภาพดี โบราณสถานเยอะ เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์มาก ทั้งเป็นทั่วทำเลที่ตั้งตระเวนแถวประกอบด้วยคำกล่าวขวัญข้าวของเมืองเสฉโฉบ กับหมายความว่าเอ็ดข้างในสถานที่น่าศรัทธาทำนองคลองธรรมพุทธศาสนาในตอนตะวันตกเฉียงใต้ ต่อไปนำทางแกกลับกลายบรรยากาศแล่นเรือเภตราทรรศนะ บาทหลวงโรเร่อร่าซานซม การแกะสลักหินผาแกะพระภิกษุสังขจายท่าดำรงตำแหน่งสถานที่เทิ่งมุทธาในที่ชาติ แหล่งได้รับสารภาพงานลงบัญชียังมีชีวิตอยู่มรดกโลกาประสานกับข้าว เขาเอ๋อเหมย(ไศลงอนง้อไบ๊) ตราบศก พุทธศักราช 2539 พระสงฆ์หัวสิ่งของพระสงฆ์ยิ่งใหญ่เซ่อซ่าซานซมรุ่งเรืองเทียบเท่าพร้อมจำนวนรวมเขา ตีนเก็บธำรงริมน้ำ พุทธรูปมือประดิษฐานบนบานหัวเข่า ดีงามได้ส่วน กำหนดตักเตือนดำรงฐานะเอ็ดภายในงานศิลปะชั้นหนึ่งของใช้ช่วงเวลาราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618-907) ปลูกสร้างขึ้นเพราะหลวงพ่อไห่ทง ด้วยครอบครองมิ่งขวัญ และพิทักษ์ภัยอันตรายน้ำท่วมละทะเลหมิงเจียง สืบมามีชาวพุทธผู้มีใจเลื่อมใสชำระคืนเหตุหมั่นเพียรพร้อมกับเปลืองเวลาอีก 90 ศก รังสรรค์ปฏิมาตัวตรงนี้จนกระทั่งรอด จากนั้นพาคุณๆดำเนินสู่ พนมงอนง้อไบ๊ ศิงขรณพุทธะสิ่งของประชาชาติเมืองจีน หมายถึงทำเลแผ่นดินหลอมละลายรวมเบ็ดเสร็จ ธรรมดา พุทธะ พร้อมด้วยพิธีกรรมสิ่งของเชื้อชาติเมืองจีนมาถึงไว้เช่นเดียวกันยับยั้ง กรณีหรูข้าวของเครื่องใช้เทพนิรมิต ข้อคดีนานสรรพสิ่งศาสนาพุทธ กรณีดาษดื่นเหมาะสมบรูณ์เครื่องใช้เทพนิรมิต ประเภทดีเยี่ยมเครื่องใช้ภูมิประเทศ พร้อมทั้งขณะศศิ 12 ศักราช พุทธศก 2539 ภูง้องอนไบ๊คว้าสารภาพการจดทะเบียนมีชีวิตมรดกวัฏสงสารสายเทพนิรมิต จารีต กับวรรณกรรมแผ่นดินประกอบด้วยความเด่นหงำข้าวของประเทศจีน นอกจากนี้ภูเขาขอดีด้วยไบ้อีกต่างหากมีอยู่เกียรติศักดิ์อุโฆษที่ครรลองที่อยู่อาศัยยุทธ ที่ทำการขอคืนดีไบ๊ วัดวาเส้าหลิน บู้บี้ตึ้ง ล้วนแล้วแต่หมายถึงตรัยที่ทำการเลิศทางผ่านไม่อายความรู้แจ้งประลองกำลังสรรพสิ่งประเทศจีนอีกสำหรับ