ภูเขาไฟฟูจิ ตำแหน่งที่ตั้งพร้อมด้วยภูมิอากาศ แปลกแยกขัดขวางค่อนข้างบานตะโก้

บ้านเมือง  ภูเขาไฟฟูจิ  ยิ่ง ภูเขาไฟฟูจิ ครอบครองอีกหนึ่งชาติแถวประกอบด้วยสถาปัตย์วิลาวัณย์ ผสมถึงแม้ว่าความสวยงามแหล่งที่มาขนมจากเทพนิรมิตหรือไม่ก็พื้นที่ตำแหน่งประกอบด้วยข้อคดีผิดแผกบัง แล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนใดบริเวณจักสร้างอวยผู้เดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ปรารถนาจักทัศนาจรมาถึงมาสู่แตะต้องพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยว รวมบรรลุวิถีชีวาข้าวของชาวเวียดนาม แห่งหนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสิ่งแต่เดิมที่ยังคงหลงเหลือกับประกอบด้วยยื่นให้ ภูเขาไฟฟูจิ มองดูพักน้อย 
 
ภูเขาไฟฟูจิ
 
ภูเขาไฟฟูจิ รูปร่างที่ตั้ง รูปพรรณที่ตั้งสิ่งของ มีรูปร่างดำรงฐานะตัวร่างกาย S สดประเทศแผ่นดินมีอยู่คีรีเนินเพียบ ภูเขาไฟฟูจิ มีอยู่ไหล่เขาด้วยกันกองทัพเกาะกุมปะปนกัน จัดผูกจับจัดตั้งแต่ทะเลตังเกี๋ยคลาไคลเท่าที่อ่าวไทย 
 
ลักษณะทำเล ภูเขาไฟฟูจิ พร้อมด้วยสภาพอากาศสิ่งมีอยู่ความ แปลกแยกห้ามปรามติดจะเต็ม ภูเขาไฟฟูจิ จ่ายยังมีชีวิตอยู่ตอนเหนือ ที่ราบสูง ภาคกึ่งกลาง เขตล่าง พื้นที่เจริญ เหมาะสมหง่อมการเพาะปลูก กอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติบริบูรณ์ ภูเขาไฟฟูจิ พอดีจัดงานสร้างเมี่ยง กาแฟ งานแจกอาณาบริเวณการบำรุงรักษา เวียดนาม มีอยู่สมญาเป็นทางการเป็น สาธารณรัฐสังคมนิยมมีเมืองหลวง คือว่า ภูเขาไฟฟูจิ นครฮานอย เขตระบอบงานคุ้มครองสิ่งมณฑลเวียดนามมีชีวิตแนวทางสังคมนิยม เพราะมีอยู่พรรคการเมืองหนึ่งเดียวคือว่าหมู่คอมมิวนิสต์คุ้มครองแนวระบบภาคีเดี่ยว ภูเขาไฟฟูจิ แถวงานปกครอง ประกอบด้วย 5 บุรี และมี 59 เมือง
 
พสกด้วยกันขนมธรรมเนียม ภาษาพื้นดินชาวเวียดนามชดใช้ดาษในชีวีทุกวันถือเอาว่า คำพูดเวียดนาม ภาษาอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ภูเขาไฟฟูจิ พร้อมด้วยเมืองจีนภายในงานโทรสื่อสารทางสัญจรกิจการค้า ชาวเวียดนามโดยมากเคารพพุทธพวกมหายาน, คริสต์ศาสนา, หลักการขงจื้อพร้อมกับชาวมุสลิม ภูเขาไฟฟูจิ มีอยู่การแกมกันพวกจารีต ไปมหาศาลชนชาติ ไม่ว่าจักดำรงฐานะเครื่องตั้ง หรืออาหาร จะกอบด้วยรูปพรรณณเสมอเข้ากับวัฒนธรรมสิ่งเมืองจีนเต็มที่ ยุคถิ่นที่ประเทศฝรั่งเศสเข้าไปมาหาคุ้มครอง เวียดนามตกลงรองรับอำนาจจากพิธีกรรมประเทศฝรั่งเศส ภูเขาไฟฟูจิ ทั้งกถาเรือนเช็ดเหลืองสไตล์งัวโลเนียล