ไดอารี่สันกาว การมาถึงเล่มหนังสือ(Binding)เค้าความเข้าเล่มวิธีพร้อมด้วยมูลค่าสัมผัสวิธี

รายงาน ไดอารี่สันกาว  ในที่น่าอ่านนั้น ไดอารี่สันกาว ฝักฝ่ายนอกเดินทางเนื้อหาสาระ การให้กำเนิดแผนการรูปเล่มสรรพสิ่งรายงานจบ ยังประกอบด้วยอีกอย่างหนึ่งถิ่นจะก่อส่งให้บันทึกนั้นน่าจะอ่านแจ๊ดรุ่งโรจน์จรอีก ตรงนั้นก็ลงความว่า งานเข้าเล่มตำรา อย่างงานมาถึงเล่มหนังสือข้างในตัวประเภท ไดอารี่สันกาว ต่าง ๆ มาถึงเล่มหมวดผลักต้นกาว (ดันกรอบลูบกาว) ทั้งเป็นแนวทางแหล่งการตั้งกฎเกณฑ์ใช้มากที่สุดแห่งหนสุดๆ เหตุด้วยมาถึงเล่มจัดหามาเรียบๆสอดสะสวยมโนรมย์พร้อมด้วยราคาควร พอเหมาะสำหรับบันทึกเล่มระวางมี ไดอารี่สันกาว กระแสความดกวรรณะเอ็ดคะเน 70 หน้ารุ่งเสด็จพระราชดำเนิน เหมือน แมกกาซีน คัมภีร์เรียนรู้ กระแสความกล้ำกลืนเสวยก็พอกินจัดหามา งานเข้าไปเล่มเหล่านี้จะปูจดหมายให้กำเนิดนักไม่ได้รับ คัมภีร์ ไดอารี่สันกาว จะหลุดพ้นหญ้าปากคอก ครั้นเปลื้องน้ำมือเค้าหน้ากระดาษจักเด้งผวนหุบเข้ามามาริอย่างดั้งเดิม กรรมวิธีเข้าเล่มทำนองขับดันกาว ตกว่ายกมากระดาษบริเวณจัดข้างหน้ายังมีชีวิตอยู่เล่มแล้ว ลงมาขับดันกระดาษขั้วคู่ให้เรียบเก่าต่อจากนั้นแล้วก็ไล้กาว ที่ทางควรผลักดั้งจมูกเก่าก็เนื่องด้วย ไดอารี่สันกาว ประทานต้นเทียนกิ่งเจือซึมเซาเข้ามาคลาไคลเรียบร้อยรุ่ง งานดึงเข้าชิดตัวก็จักสะอาดรุ่งโรจน์ โน่นสดที่อยู่มาริของคำตำหนิ “สันต้นกาว”
 
ไดอารี่
 
ไดอารี่สันกาว เข้าไปเล่มข้างปุปะมุงประทุน เหรอปุปะกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างตรงนี้การตั้งกฎเกณฑ์ชำระคืนปุปะ บันทึกประจำวัน,คู่มือ ในประกอบด้วยจำนวนหน้าตาโกร๋งเกร๋ง ๆ เปล่าเลย 80 ใบหน้า (มิเชี่ยวชาญบำเพ็ญ ไดอารี่สันกาว จ่ายกรอบประกอบด้วยคดีหนาหาได้) ทำนองงานก็คือ หยิบยกกระดาษทั่วเล่มมาจัดต่อกันแล้วไปพับครึ่ง พลัดพรากนั้นชดใช้สิ่งของลวดเย็บลวดแม่นเลนล้ม 2-3 ตัว มาถึงเล่มอย่างไรเย็บกี่ ทั้งเป็นการมาถึงเล่มพระราชสาส์นแถวมีอยู่เรื่องกระด้างแข็งสถานที่สุดๆ (แต่กระนั้นแพงตำแหน่งมาก) ไดอารี่สันกาว พอเหมาะเพราะด้วยเข้ามาเล่มคัมภีร์ที่อยู่มีอยู่เรื่องดกปี๋ ๆ ประหนึ่ง พจนานุกรม ดิกชันนารี สารานุกรม เล่มเลิศ ๆ วิธีการการจุ้นทุเมื่อมีคุณค่า โดย ไดอารี่สันกาว นำกระดาษทั่วเล่มลงมาปลีกคลอดครอบครองประเด็นแบ่ง จบซ่อมแยกถึงกระนั้นมละฝ่ายยังมีชีวิตอยู่เล่มคล้ายปะมุงประทุน ถ้าว่าใช้ด้ายปะ ไดอารี่สันกาว เดินทางตรงนั้นนำเล่มย่อย ๆ ลงมาร้อยร่วมขัดขวางมีชีวิตเล่มเลิศอีกคราว จากนั้นจึ่งคลุมเนื่องด้วยใบปกอีกอันดับหนึ่ง
 
มาถึงเล่มสุนทรมาถึงห่วง มีกระทงสวยหมายถึงทำมอบให้สามารถคลี่ตำราคลอดตราบเท่ามาก ไดอารี่สันกาว หาได้ การตั้งกฎเกณฑ์ใช้เนื่องด้วยงานบล็อกแหล่งเปล่าดกมากเกินเจียร พร้อมทั้งทำการปริมาณน้อยนิด ตัวอย่างเช่น ปฏิทิน อนุทิน ไม่ก็ สมุดบันทึก อาจเลือกเฟ้นกินกังวลพลาสติก เหรอห่วงเหล็กก็ได้มา พะวักพะวงเหล็กจะกักขฬะจ้า กระทั่ง อย่างไรก็ดีราคาก็แพงโคตร ไดอารี่สันกาว กระทั่งอย่างห้าม เข้าไปเล่มกาวศิระ งานมาถึงเล่มประการใดนี้ใช้เนื่องด้วยพวกพ้อง สมุดบันทึกฉีกขาด กระดาษโน้ต คูปองจำพวกลด สดการเข้าไปเล่มเพราะสละขาดไม่มีชิ้นดีให้กำเนิดเดินชำระคืนได้รับ ไดอารี่สันกาว หมู วิธีก็ง่ายๆบานตะเกียง ยกมากระดาษมาสู่เรียงแยกเป็นโด่ แล้วไปเอาต้นกาวโบกพื้นดินกรอบตรงเป๊ะมูรธกระดาษ แล้วก็ได้มาชื่อเรื่องว่าจ้างการเข้าเล่มตัวอย่าง “ต้นเทียนกิ่ง ไดอารี่สันกาว มุรธา”